Program

Registrácia

8.00 - 9.00

Príchod a registrácia účastníkov

Po príchode sa môžete občerstviť, dať si rannú kávu a pustiť sa do networkingu

Otvorenie podujatia

9.00 - 9.30

Privítanie účastníkov, príhovory organizátorov a partnerov

INOVATO, Žilinský samosprávny kraj, partneri

mg 5822
INOVATO

Ján Košturiak

img 8183 retuš farba
INOVATO CLUSTER

Anna Čaplovičová

Key note prezentácie členov INOVATO CLUSTER a pozvaných hostí
BLOK 1
9.30 - 11.30

Re-lokalizácia výroby, automatizácia a robotizácia

Ľubomír Švec, ŠVEC GROUP
František Duchoň, NÁRODNÉ CENTRUM ROBOTIKY
Peter Tkáč, SPINBOTICS
Martin Jančo / Matej Hliva / Jozef Sabo, M2M SOLUTIONS, Trend logistiky smeruje k robotizácii
Jaroslav Dzuba, BIZZCOM, Inovácie v priemyselných aplikáciách - memristor

Ľubomír Švec 2023 ff
ŠVEC GROUP

Ľubomír Švec

frantisek duchon
Národné centrum robotiky

František Duchoň

peter tkáč spinbotics inofest23
Spinbotics

Peter Tkáč

martin jančo m2m solutions
M2M Solutions

Martin Jančo

matej hliva
M2M Solutions

Matej Hliva

jozef sabo
M2M Solutions

Jozef Sabo

jaroslav dzuba
bizzcom

Jaroslav Dzuba

Prestávka

11.30 - 12:00

Káva, občerstvenie, networking

BLOK 2
12:00 - 14:00

Vesmír ako príležitosť pre slovenské firmy a vedu

Michaela Musilová
Michal Brichta, SARIO
Pavol Pecho, UNIZA, Bezpilotný lietajúci klzák ako návratový modul zo stratosféry

Milan Kalaš, KAJO SERVICES
Martin Rusňák, ORBITALY SOLUTIONS
Juraj Dudáš, VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, A. S.: Život prepletený vesmírom

musilová
Astrobiologička, marsonautka

Michaela Musilová

brichta
Slovenská vesmírna kancelária, SARIO

Michal Brichta

pecho foto
Žilinská univerzita

Pavol Pecho

martin rusňák
Orbitaly Solutions

Martin Rusňák

juraj dudáš
VZLU Brno

Juraj Dudáš

Prestávka

14.00 - 14:30

Káva, občerstvenie, networking

BLOK 3
14.30 - 16.30

Cirkularita a modularita ako cesta k udržateľnej budúcnosti

Stanislav Martinec, KOMA MODULAR
Libor Witassek, STROJCAR: Nie je jednoduché stať sa predajcom a výrobcom finálneho produktu a vymaniť sa zo submisívnej pozície montovne s nízkou pridanou hodnotou.
Adam Krakovský, EKOČISTIČKY
Lukáš Láni, TOUCH4IT: Modulárny vývoj softvéru

martinec 2
KOMA MODULAR

Stanislav Martinec

witassek
STROJCAR

Libor Witassek

adam krakovský
EKOČISTIČKY

Adam Krakovský

lukáš láni
Touch4IT

Lukáš Láni

Prestávka

16:30 - 17:00

Káva, občerstvenie, networking

BLOK 4
17.00 - 19.00

Umelá inteligencia ako téma roku 2024

Libor Bešényi, XOLUTION ROBOTS
Martin Jančura, ITRANSYS
Martin Haranta, PERBIOTIX
Mária Bieliková, KINIT
Vladimír Šucha, STÁLE ZASTÚPENIE EK NA SLOVESKU

besenyi portrét tisk 7
Xolution robots

Libor Bešényi

20231005 183230 7273
iTranSys

Martin Jančura

martin
PERBIOTICS

Martin Haranta

mária bieliková
KInIT

Mária Bieliková

vladimír Šucha
Stále zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Vladimír Šucha

Večera

19.00 - 20:00

Networking pri dobrom jedle
Večerný program

20.00 - 21.00

Odovzdávanie inovačnej ceny
Hudobné vystúpenie Tomáša Bezdedu
spíkri inofest 23 1200x1200 inovato awards
INOVATO AWARDS
Registrácia

8:00 - 9:00

Ranná káva a občerstvenie

9.00 - 11.00

INŠPIRÁCIE z BIZNISU

Artur Gevorkyan, GEVORKYAN
Ľubomír Klieštik, KAMENÁRSTVO KLIEŠTIK
Simona Kubán, SCR INTERACTIVE
Dajana Varga Rodriguez, DAJANA RODRIGUEZ
Richard Zavadil, STRONGPOWER
Adam Bednář, NOOVE, SIGMA SQUARED

artur gevorkyan
GEVORKYAN

Artur Gevorkyan

Ľ. k. 2
Kamenárstvo Klieštik

Ľubomír Klieštik

sima 1
SCR Interactive

Simona Kubán

dajana rodriguez
Dajana Varga Rodriguez

Dajana Rodriguez

richard zavadil
Richard Zavadil

STRONGPOWER

adam bednář
Adam Bednář

NOOVE, SIGMA SQUARED

Prestávka

11.00 - 11.30

Káva a networking

11.30 - 12.15

Beseda s Michaelou Musilovou

Beseda s uznávanou slovenskou vedkyňou, astrobiologičkou a marsonautkou. Michaela, ktorá velila viac ako 30 simulovaným misiám a spolupracuje s NASA a ESA sa podelí o svoje skúsenosti s výskumom života v extrémnych podmienkach a o tom, ako raz môžeme žiť a pracovať aj na iných planétach.

musilová
Astrobiologička, marsonautka

Michaela Musilová

Workshopy
12.30 - 14.30

Praktické workshopy zamerané na aktuálne témy a trendy. Každý workshop je navrhnutý tak, aby účastníkom poskytol praktické znalosti v danej oblasti, podporil ich kreativitu myslenie aj technické zručnosti.

WS 1
12.30 - 15.00

Finančný kompas
Stratégie a nástroje pre úspešné financovanie výskumných projektov a inovatívnych firiem

matej novotny balteus inofest23
BALTEUS

Matej Novotný

20240408 134227
EIT Manufacturing HUB

Peter Cuninka

WS 2
12.30 - 15:00

Otvorme brány vesmírnej ekonomiky
Príležitosti pre firmy, organizácie a jednotlivcov

kristián ondáč
SARIO, Slovenská vesmírna kancelária

Kristián Ondáč

balog
SPACE SCAVENGERS

Tomáš Balog

ip small
Groundcom

Igor Paulíček

20231005 183230 7273
iTransSys

Martin Jančura

WS 3
12.30 - 15:00

Spolupráca a inšpirácia
Cesta k pomoci a posilňovaniu komunít

Dnešná doba prináša technologickú aj sociálnu transformáciu v spoločnosti. Na jednej strane zvyšujeme inováciami produktivitu aj kreativitu v práci, na druhej strane vytvárame skupinu nepotrebných a osamelých ľudí. Zároveň máme na Slovensku komunity ľudí s generačnou chudobou, kde sú už malé deti vylúčené z prístupu k vzdelávaniu a rozvoju ich talentov. Budeme diskutovať o tom ako vytvoriť inklúziu slabých a segregovaných skupín medzi silnejšími a úspešnými, ako vytvárať prístup ku vzdelaniu a práci ľuďom, ktorí sa narodili do prostredia chudoby, segregácie, alebo majú rôzne hendikepy, ktoré im bránia začleniť sa do práce.

jan kosturiak
INOVATO, Dobrý pastier

Ján Košturiak

renáta fogeltonová
Cesty k podnikaniu

Renáta Fogeltonová

phomama
Cesta von

Pavel Hrica

marián renda
darujnotebook.sk

Marián Renda

vladimír maslák
Dobrý pastier o.z.

Vladimír Maslák

marián weber
o.z. Holubica

Marián Weber

branislav valko
Studio Pajta

Branislav Valko

Ľubomír Švec 2023 ff
ŠVEC GROUP

Ľubomír Švec

lukas richter b
Expert zlepšovania procesov

Lukáš Richter

WS 4
12.30 - 15:00

Robotika v praxi
Praktický workshop programovania a skladania robotov

peter tkáč
spinbotics

Peter Tkáč

WS 5
12.30 - 15:00

Elektromobilita
Inovácie a budúcnosť bicyklov: Design, prototyping a technológie

patrik paul
KINAZO DESIGN

Patrik Paul

dušan manduľák
SHARVAN BIKE

Dušan Manduľák

tomáš slebodník
BABETTA

Tomáš Slebodník

WS 6
12.30 - 15:00

Akcelerácia inovačných projektov a design rastových motorov

Postup a nástroje pre zrýchlené zavádzanie inovácií a nových produktov na trh. Kolaboratívne riešenia pre objavovanie nových zdrojov pre rast pomocou designu a tvorby rastových motorov.

Michal Jirásek

15:00

Ukončenie podujatia

Sprievodný program

Výstava/EXPO – prezentácia inovatívnych firiem a organizácií, praktické ukážky technológií a produktov.
Samostatné B2B stretnutia.
Účasť a zapojenie škôl a študentov. Návštevy vo vybraných partnerských firmách.